Privacystatement Dutch Reiki Center

Artikel 1 Inleiding.

Hieronder vindt u de privacyverklaring van Dutch Reiki Center, gevestigd aan de Juan Grisstraat 124, te Almere, ingeschreven onder KvK-nummer 390.648.18. In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we omgaan met uw persoonsgegevens. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2 Persoonsgegevens.

Dutch Reiki Center verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

 • - Naam
 • - Adres
 • - Woonplaats
 • - Telefoonnummer
 • - E-mailadres

Bovenstaande gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden;

 • - Het verlenen en factureren van onze diensten.
 • - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • - Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst.
Artikel 2.2

Indien u informatie bij ons inwint en zich niet als cursist inschrijft bij Dutch Reiki Center, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. E-mails die u naar ons stuurt, worden na beantwoording, verwijderd als u besluit niet deel te nemen aan een cursus en/of workshop.

Artikel 3. Recht op inzage en rectificatie

U bent te allen tijde gerechtigd de gegevens die Dutch Reiki Center van u heeft verzameld in te zien of te laten wijzigen, indien deze onjuist en/of onvolledig zijn. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

Artikel 4. Derden
 • -4.1 Dutch Reiki Center verstrekt uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden.
 • -4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken.
 • -4.3 Uitzondering op 4.1 en 4.2 zijn verzoeken van publiek rechtelijke organen, zoals de Belastingdienst.Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.
Artikel 5. Website

Dutch Reiki Center houdt op haar website geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn. Verder maken wij geen gebruik van cookies.

Artikel 6. Bewaartermijn

De in artikel 2 genoemde persoonsgegevens bewaren wij 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om administratie en facturen kan vragen als bewijs voor de omzet.

Artikel 7. Beveiliging.

Dutch Reiki Center neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8.Klachten

Bij een schending van uw privacy heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.